การหาเงิน

จาก Smilekrub
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

ระบบเงินใน Smilekrub Network

ระบบเงินในเซิร์ฟเวอร์ Smilekrub มี 3 หน่วย ได้แก่ Smileplex (SP), Smiles และ Dollars

แถบด้านขวาใน Lobby

Smileplex

 • เป็นระบบเงินที่ใช้ในการซื้อสิ่งต่าง ๆ ภายใน Lobby และ Minigame
 • สามารถเช็คจำนวน Smileplex ได้ที่ ด้านขวาของหน้าจอ บริเวณ Lobby หรือ Minigame

Smiles

 • เป็นระบบเงินที่ใช้ในการซื้อขายสิ่งต่าง ๆ ภายใน Survival Server เท่านั้น
 • สามารถเช็คจำนวน Smiles ได้โดยพิมพ์ /money ภายใน Survival Server หรือที่ ด้านขวาของหน้าจอ บริเวณ Lobby

Dollars

 • เป็นระบบเงินที่ใช้ในการซื้อขายสิ่งต่าง ๆ ภายใน Island Server และ Skyblock Server
 • สามารถเช็คยอดเงิน Dollars ได้โดยพิมพ์ /money ภายใน Island Server หรือ Skyblock Server
Job Zone
ป้ายในการ Shop

วิธีหาเงิน

Smileplex

 • เล่น Minigame ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อเล่นจบเกมจะได้รางวัลเป็น Smileplex

Smiles

 • Job Zone - ขายไอเทมให้กับเซิร์ฟเวอร์ที่ Job Zone รายระเอียดเพิ่มเติมดูที่ Survival Server
 • ตั้ง Shop - ตั้ง Shop ขายของ รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ Survival:Shop
 • ผู้เล่นต่อผู้เล่น - การขายไอเทมระหว่างผู้เล่น แต่การซื้อขายในระบบนี้ หากมีการโกงเกิดขึ้นทางเซิร์ฟเวอร์จะไม่รับผิดชอบ เพราะเป็นการตกลงระหว่างผู้เล่น

Dollars

 • Challenge - ทำ Challenge ใน Island Server หรือ Skyblock Server โดยพิมพ์ /challenge เพื่อดูรายละเอียด หรือดูได้ที่ Island:Challenge (สำหรับ Island Server) หรือ Skyblock:Challenge (สำหรับ Skyblock Server)
 • ตั้ง Shop - ตั้ง Shop ขายของ รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ Island:Shop (สำหรับ Island Server) หรือ Skyblock:Shop (สำหรับ Skyblock Server)

วิธีใช้เงิน

Smileplex

 • ซื้อ Quota OOC, Ammo ของ Water Gun, Paintball Gun, Firework, TNT, Ender Pearl, Plot Creative Server เพิ่ม และ Plot Creative Worldedit
 • ดูรายละเอียดที่ Smilekrub Warehouse

Smiles

 • Job Zone - ซื้อไอเทมจากที่ Job Zone (ส่วนใหญ่จะมีแต่พวกอุปกรณ์ต่าง ๆ) รายระเอียดเพิ่มเติมดูที่ Survival Server
 • ตั้ง Shop - ตั้ง Shop รับซื้อของ รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ Survival:Shop
 • ผู้เล่นต่อผู้เล่น - การซื้อขายระหว่างผู้เล่น โดยพิมพ์คำสั่ง /money pay [ชื่อผู้เล่น] [จำนวนเงิน] เพื่อโอนเงินให้บุคคลอื่นในการซื้อขาย แต่การซื้อขายในระบบนี้ หากมีการโกงเกิดขึ้นทางเซิร์ฟเวอร์จะไม่รับผิดชอบ เพราะเป็นการตกลงระหว่างผู้เล่น

Dollars

 • ตั้ง Shop - ตั้ง Shop รับซื้อของ รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ Island:Shop (สำหรับ Island Server) หรือ Skyblock:Shop (สำหรับ Skyblock Server)
 • MiniShop - ซื้อของภายใน MiniShop ใน Island Server หรือ Skyblock Server โดยพิมพ์ /is minishop หรือ /is ms
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม