สถิติ

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
สถิติของหน้าต่าง ๆ
จำนวนเนื้อหา55
หน้าทั้งหมด
(หน้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงหน้าต่าง ๆ เช่น หน้าสนทนา และหน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
446
จำนวนไฟล์ที่ถูกอัปโหลด322
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้าทั้งหมดนับแต่ก่อตั้งSmilekrubภาษาไทย2,163
จำนวนแก้ไขต่อหน้าโดยเฉลี่ย4.85
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน8
ผู้ใช้ที่ยังแก้ไขอยู่ (รายชื่อสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ได้แก้ไขในช่วง 30 วันที่ผ่านมา)
0
บอต (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้ดูแล (รายชื่อสมาชิก)1
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายชื่อสมาชิก)1
สถิติการเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด
(ไม่นับรวมจำนวนการเข้าชมหน้าที่ไม่มีอยู่และหน้าพิเศษ)
694,909
จำนวนการเข้าดูต่อการแก้ไข:321.27
หน้าที่มีการเข้าชมมากที่สุด
หน้าหลัก210,765
WorldEdit48,372
Achievement47,987
Island Server26,499
Island:Challenge22,324
คำถามพบบ่อย19,066
คำสั่ง18,668
กฎของ Server18,328
การหาเงิน18,259
Smilekey17,395
เครื่องมือส่วนตัว
เนมสเปซ

สิ่งที่แตกต่าง
ดู
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม