Skyblock:Shop

จาก Smilekrub
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

Shop ภายใน Skyblock Server มี 2 ชนิด คือ MiniShop และ ChestShop

เนื้อหา

MiniShop

MiniShop คือร้านค้าที่ขายของภายใน Skyblock Server

  • พิมพ์ /is minishop หรือ /is ms เพื่อเปิดร้านขายของ
  • ใช้หน่วยเงิน Dollars ในการซื้อ

สิ่งที่ขาย

  • คลิกซ้าย ที่ของที่จะซื้อเพื่อซื้อของอันนั้น
สิ่งที่ขายใน MiniShop
ชื่อไอเทม (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ราคา (Dollars)
ถังลาวา (Lava Bucket) 1 100
ดิน (Dirt) 1 100
เหล็ก (Iron Ingot) 3 100
บล็อกหญ้า (Grass Block) 1 150
เพชร (Diamond) 1 200
ทราย (Sand) 1 49
ไข่ (เสก) หมู (Spawn (Egg) Pig) 1 300
ต้นกล้าโอ๊คดำ (Drak Oak Sapling) 4 150
ยามองกลางคืน 8 นาที (Potion of Night Vision 8:00) 1 20

ChestShop

ChestShop คือ ระบบการขายของด้วย ป้าย และ กล่อง เพื่อทำการซื้อขายระหว่างผู้เล่น

  • ใช้หน่วยเงิน Dollars ในการซื้อขาย

วิธีตั้งร้าน ChestShop

1. วางกล่อง

2. แปะป้ายบนกล่องนั้น โดยมีหลักการพิมพ์ในป้ายดังภาพ

Chest1.png


(1.) และ (5.) คือ ชื่อผู้เล่นที่เป็นเจ้าของ Shop


(2.) และ (6.) คือ ปริมาณที่ซื้อ/ขายต่อครั้ง


(3.) และ (7.) คือ ชนิดการตั้งร้าน (รับซื้อ "S"/ขาย"B") และ ราคา ถ้าจะตั้งทั้งรับซื้อ และ ขาย ให้พิมพ์ S [ราคารับซื้อ] : B [ราคาขาย]


(4.) และ (8.) คือ ชื่อสินค้าที่ตั้งซื้อ/ขาย (สามารถดูรายระเอียดไอเทมที่จะตั้งซื้อ/ขายได้ โดยพิมพ์ "/iteminfo")


วิธีการซื้อขายด้วย ChestShop

  • คลิกซ้าย ที่ป้ายเพื่อขายไอเทมให้ ChestShop
  • คลิกขวา ที่ป้ายเพื่อซื้อไอเทมจาก ChestShop
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม