Skyblock Server

จาก Smilekrub
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

Skyblock Server คือ Server ที่เปิดให้ผู้เล่นเล่นเอาชีวิตรอดบนเกาะลอยฟ้า (Skyblock) โดยจะแบ่งเป็น 2 เซิร์ฟเวอร์ ได้แก่

 • Skyblock Server (Item Drop) (ย่อ: Sb#1) - เมื่อตายแล้วของตก
 • Skyblock Server (Keep Item) (ย่อ: Sb#2) - เมื่อตายแล้วของไม่ตก

ภายใน 2 เซิร์ฟเวอร์นี้ ผู้เล่นจะสามารถครอบครองได้เซิร์ฟเวอร์ละ 1 เกาะ

เนื้อหา

ข้อมูลเบื้องต้นของ Skyblock Server

 • สัตว์ และ Monster สามารถเกิดบนเกาะของผู้เล่นได้ และ Enderman สามารถเอาบล็อกของคุณไปได้
 • สามารถ สร้าง Cobblestone Generator และฟาร์มต่าง ๆ ได้ โดยที่ฟาร์มเหล่านั้นจะต้องไม่อาศัยจุกบกพร่องของเกมหรือเซิร์ฟเวอร์ (ฺBug)
 • สามารถ ใช้ถัง (Bucket) ตัก Obsidian ให้กลายเป็น ถังลาวา ได้
 • สามารถ ไป Nether ใน Skyblock Server ได้
 • สามารถ ให้ผู้เล่นมาเยี่ยมชมเกาะตัวเองได้ โดยวางป้ายแล้วพิมพ์ที่ป้ายว่า "[Welcome]"
 • สามารถ ให้เพื่อนเรามาเล่นกับเราที่เกาะเราได้ โดยเกาะหนึ่งสามารถเล่นได้สูงสุด 4 คน (รวมเจ้าของเกาะด้วย)
 • สามารถ ตั้งร้านค้าแบบ ChestShop ได้
หมูที่ชื่อ Skyblock Server (มี 2 Server)

วิธีเข้าเล่น Skyblock Server

เข้าผ่านทาง NPC

 1. ไปที่ Lobby (พิมพ์ /lobby หรือ /hub)
 2. ไปหา หมู ที่ชื่อว่า Skyblock Server (มี 2 Server คือ แบบตายของตก และตายของไม่ตก) ที่อยู่บริเวณ Survival Server (ทางด้านหน้า)

เข้าผ่านทาง Eye of Ender

 1. ไปที่ Lobby (พิมพ์ /lobby หรือ /hub)
 2. คลิกขวาที่ Eye of Ender (ใน Slot ที่ 3) และกดที่ บล็อกหญ้า ที่เขียนว่า Skyblock Server (มี 2 Server คือ แบบตายของตก และตายของไม่ตก)

คำสั่งเบื้องต้นใน Skyblock Server

คำสั่งเบื้องต้นใน Skyblock Server
คำสั่ง อธิบาย เพิ่มเติม
/spawn วาร์ปไปยังจุดเริ่มต้น (Spawn)
/is หรือ /island สร้างเกาะของตนเอง หรือ กลับเกาะของตนเอง
/is reset ทำให้เกาะของผู้เล่นกลับไปเหมือนเริ่มต้น (ผู้เล่นสามารถ Reset ได้ 2 ครั้ง เพิ่มเติม) เมื่อพิมพ์เสร็จต้องพิมพ์ /is confirm เพื่อยืนยันการ Reset เกาะด้วย
/is warps ดูรายชื่อเกาะที่สามารถ Warp ไปได้
/is warp [ชื่อคนที่เปิด Warp] Warp ไปที่เกาะของผู้เล่น
/is lock ล็อคหรือปลดล็อคเกาะไม่ให้ผู้เล่น Warp เข้ามา
/is invite [ชื่อผู้เล่น] เชิญชวนผู้เล่นให้เข้ามาร่วมสร้างในเกาะของตน (เข้าทีม) การชวนจะต้องมีโควตาในการชวนด้วย ถึงจะสามารถชวนได้ เพิ่มเติม
/is accept ยอมรับคำเชิญชวนเข้าเกาะ
 • ถ้าหากยอมรับคำเชิญชวนแล้ว ถ้าเรามีเกาะของเราอยู่ เกาะของเราจะหายไปทันที (รวมทั้งของในเกาะและของในตัวเราด้วย)
 • ถ้าหากยอมรับคำเชิญชวนแล้ว เวลาเราพิมพ์ /is หรือ /island เราจะไปวาร์ปยังเกาะของเพื่อนที่เชิญชวนเรามา
/is reject ปฏิเสธคำเชิญชวนเข้าเกาะ
/is team ดูรายชื่อผู้เล่นในเกาะของตนเอง
/is kick [ชื่อผู้เล่น] หรือ /is remove [ชื่อผู้เล่น] ลบผู้เล่นคนนั้นออกจากทีมของตนเอง เราต้องเป็นหัวหน้าเกาะเท่านั้นถึงจะสามารถพิมพ์คำสั่งนี้ได้
/is makeleader [ชื่อผู้เล่น] แต่งตั้งผู้เล่นเป็นหัวหน้าเกาะ (สามารถมีกี่คนก็ได้)
/is leave ออกจากทีม เมื่อพิมพ์เสร็จจะโดนดึงไปที่จุดเกิด (Spawn) และของในตัวเราจะหายไปทันที
/is expel [ชื่อผู้เล่น] เตะผู้ที่มาเยี่ยมชมคนนั้นออกจากเกาะของตน ไม่สามารถเตะคนที่อยู่ในทีมเดียวกันได้
/is ban [1] Ban ไม่ให้ผู้เล่นคนนั้นเข้ามายังเกาะของเรา ไม่สามารถ Ban คนที่อยู่ในทีมเดียวกันได้
/is unban [2] ปลด Ban ให้ผู้เล่นคนนั้นเข้ามายังเกาะเราได้ตามปกติ
/is level เช็ค Level เกาะของตนเอง
 • ต้องอยู่บนเกาะตนเองถึงจะสามารถเช็ค Level ของเกาะตัวเองได้
 • ไม่สามารถ เช็ค Level ของเกาะคนอื่นได้
/is minishop หรือ /is ms เปิดหน้าต่างร้านขายของ คลิกซ้ายที่ของนั้น ๆ เพื่อซื้อ
/challenge หรือ /c เปิดหน้าต่างภารกิจ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Skyblock:Challenge
/greenhouse หรือ /gh เปลี่ยนไบโอมในเกาะของผู้เล่น เมื่อเปิดขึ้นมาจะมีบอกว่าต้องใช้ของอะไรบ้างในการเปลี่ยนไบโอม, ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Skyblock:Greenhouse
/iteminfo ดูรายละเอียดของไอเทมเวลาจะตั้ง Shop รายระเอียดเพิ่มเติ่ม Skyblock:Shop

ไอเทมที่ติดบัญชีดำ (Blacklist Item)

ไอเทมที่ติดบัญชีดำ คือ

 • ไอเทมที่ผู้เล่น ไม่สามารถ Drop บนเกาะคนอื่นหรือที่จุดเกิดได้ (Spawn)
 • ไอเทมที่ผู้เล่นเกาะอื่น ไม่สามารถ มาเก็บที่เกาะเราได้
 • ไอเทมที่ ไม่สามารถ ซื้อ/ขายได้

ไอเทมที่ติดบัญชีดำมีอะไรบ้าง

 • ดิน (Dirt)
 • บล็อกหญ้า (Grass Block)
 • ทราย (Sand)
 • บล็อกเห็ดรา (Mycelium)

โควตาต่าง ๆ ใน Skyblock Server

 • สามาถพิมพ์ /quota เพื่อดูโควตาทั้งหมดที่มีอยู่ของตัวเอง

โควตาการ Reset เกาะ (Reset Quota)

 • ใช้ในการ Reset เกาะ
 • เมื่อเริ่มต้นมาผู้เล่นจะมี 2 โควตา
 • สามารถ ซื้อเพิ่มได้ โดยพิมพ์ /buyquota เพื่อซื้อโควตาการ Reset เกาะเพิ่ม

โควตาการชวนผู้เล่นเข้าเกาะ (Invite Quota)

 • ใช้ในการชวนผู้เล่นเข้าเกาะ
 • เมื่อเริ่มต้นมาผู้เล่นจะมี 4 โควตา
 • ไม่สามารถ ซื้อเพิ่มได้ แต่จะเพิ่มขึ้นทุก ๆ 2 อาทิตย์ โดย 2 อาทิตย์จะได้เพิ่ม 1 โควตา
 • เพิ่มเติม: ถ้าทำการ Reset เกาะ โควตาจะมีค่าเท่ากับค่าเริ่มต้น

กฎการเล่น Skyblock Server

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม