Survival Server

จาก Smilekrub
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ประกาศ: ข้อมูลหรือระบบต่าง ๆ ใน Survival Server อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพราะตอนนี้ระบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นควรที่จะมาเช็คบ่อย ๆ


Survival Server คือ Server ที่ให้เอาชีวิตรอดในโลกที่มีความกว้างใหญ่ไพศาล สร้างบ้านและสิ่งสวยงามต่าง ๆ และยังสามารถเล่นกับเพื่อนของคุณได้ด้วย

NPC ที่ชื่อ Survival Server
สุนัข ที่ชื่อ Survival Server

เนื้อหา

วิธีการเข้า Survival Server

เข้าผ่านทาง NPC

 1. ไปที่ Lobby (พิมพ์ /lobby หรือ /hub)
 2. ไปหา NPC ที่ชื่อว่า Survival Server (ทางด้านหน้า) หรือเข้าผ่านทาง สุนัข ที่ชื่อ Survival Server ก็ได้ (มีอยู่ทุกทิศ)

เข้าผ่านทาง Eye of Ender

 1. ไปที่ Lobby (พิมพ์ /lobby หรือ /hub)
 2. คลิกขวาที่ Eye of Ender (ใน Slot ที่ 3) และกดที่ Pickaxe เพชร ที่เขียนว่า Survival Server

สำหรับผู้เล่นที่เข้ามาเล่นครั้งแรก

ให้ดูรายละเอียดที่ Survival Server Guide - ในนี้จะเป็นการแนะนำเส้นทางต่าง ๆ ใน Survival Server

คำสั่งเบื้องต้นใน Survival Server

คำสั่งเบื้องต้นใน Survival Server
Survival Hub และ Survival Server
คำสั่ง อธิบาย เพิ่มเติม
/rank ดูว่าตอนนี้ตน Rank อะไรแล้ว และ Rank ต่อไป คือ Rank อะไร และใช้เงินเท่าไรในการ Upgrade
/rank upgrade Upgrade Rank ของตน ข้อมูลเพิ่มเติมดู ที่นี้
/money แสดงเงินที่มีอยู่
/money pay [ชื่อผู้เล่น] [จำนวนเงิน] โอนเงินให้คนผู้เล่นคนอื่น
/bedrock รับ Bedrock เพื่อใช้ในการ ตรวจเกรียน
/blockcount หรือ /bc [1] ดูข้อมูลว่าเราทุบ และวางบล็อกไปเท่าไรแล้ว และรวมบล็อกที่ทุบและวางทั้งหมด
/tpr [2] ส่งคำขอวาร์ปไปหาคนนั้น (Teleport) คำสั่งนี้จะมีการคิดค่าบริการตามระยะ
 • สูตรที่ใช้คำนวณ (67 × [ระยะทาง]) ÷ 1,000
  • ถ้ามีเศษทางเซิร์ฟเวอร์จะทำการปัดให้เลย
/tpa [3] ตอบรับคำขอของคนที่ส่งคำขอขอวาร์ปมา (Teleport)
Survival Hub
คำสั่ง อธิบาย เพิ่มเติม
/spawn หรือ /ts กลับไปยังจุดเกิด (Spawn)
 • ถ้าหาก Rank Newbie จะไปโพล่ที่ Spawn สำหรับ Newbie
 • ถ้าหาก Rank เท่ากับหรือสูงกว่า Worker จะไปโพล่ที่ Spawn สำหรับ Worker+
Survival Survival
คำสั่ง อธิบาย เพิ่มเติม
/spawn กลับไปยังจุดเกิด (Spawn)
/sethome [ชื่อบ้าน] หรือ /sh [ชื่อบ้าน] Set พิกัดของบ้าน
 • แต่ละ Rank สามารถ Sethome ได้ ไม่เท่ากัน ข้อมูลดู ที่นี้
 • ถ้า Sethome ชื่อ ซ้ำกับเซิร์ฟเวอร์อื่นจะทำให้บ้านอันแรกหาย เช่น ใน Banana Set ว่า bana แล้วพอไป Strawberry ก็ไป Set ชื่อว่า bana เมื่อ /h bana มันจะมาโพล่ที่ที่ Set ล่าสุด
/home [ชื่อบ้าน] หรือ /h [ชื่อบ้าน] กลับบ้านที่ Set ไว้ ถ้าไป /h ผิดเซิร์ฟเวอร์ มันจะไม่วาปไป เช่น ใน Strawberry Set ว่า straw แล้วพอไป Banana ก็ไปพิมพ์ /h straw มันจะไม่วาปมา Strawberry
/listhome หรือ /lh แสดงรายชื่อบ้านทั้งหมดที่ Set ไว้
/rh [ชื่อบ้าน] ลบพิกัดบ้านพี่เคย Set ไว้
/wilderness หรือ /wild [4] สุ่มหาพื้นที่
 • มี ดีเลย์ 5 นาที ในการพิมพ์แต่ละครั้ง
 • ไม่มีการวาปไปเหนือน้ำ หรือลาวา
/lockette [บรรทัด] [ข้อความ] แก้ป้าย Private ต่าง ๆ
 • ต้องคลิกขวาที่ป้ายนั้นก่อน และค่อยพิมพ์คำสั่งดังกล่าว
 • ถ้าเราไม่ใช่เจ้าของป้ายก็ไม่สามารถแก้ไขป้ายได้
/lockette fix ใช้แก้ประตู Bug เช่น ประตูปิดไม่เหมือนกัน ต้องเอาเมาส์ไปชี้ตรงจุดที่ต้องการจะแก้

Rank (ยศ)

 • Rank คือ ระบบยศภายใน Survival Server
 • สามารถพิมพ์ /rank เพื่อดู Rank ของตัวเอง และสามารถดูได้ว่า Rank ต่อไปคือ Rank อะไร และใช้เงินเท่าไรในการ Upgrade
 • การ Sethome ของแต่ละ Rank จะมี ไม่เท่ากัน (สามารถดูจำนวนบ้านที่สามารถ Set ได้ของแต่ละ Rank ได้ที่ตารางด้านล่าง)
 • การ Upgrade Rank จะต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้ :
 1. มีเงินตามจำนวนกำหนด สามารถพิมพ์ /rank เพื่อดูว่า Rank ต่อไปใช่เงินเท่าไรก็ได้ หรือพิมพ์ /rank upgrade เพื่อเช็คจำนวนเงินที่ขาดได้ หรือ (สามารถดูจำนวนเงินที่ใช้ในตารางด้านล่างได้)
 2. มีการทุบ/วางบล็อกมากกว่าหรือเท่ากับตามจำนวนที่กำหนด สามารถพิมพ์ /bc เพื่อเช็คจำนวนบล็อกที่เราทุบ/วางได้ (สามารถดูจำนวนบล็อกที่จะต้องทุบ/วางในตารางด้านล่างได้)
เพิ่มเติม : สามารถทุบ/วางบล็อกอะไรก็ได้ และจำนวนบล็อกนับจากของเก่า เช่นเราทุบ/วางบล็อกได้ 50 บล็อกแล้ว พอเรา Upgrade Rank เป็น Worker แล้วเราทุบ/วางบล็อกเพิ่มมันจะนับเป็นบล็อกที่ 51
 • เมื่อมีทั้ง 2 อย่างนี้ครบแล้วให้พิมพ์ /rank upgrade เพื่อ Upgrade Rank ได้เลย
Rank ต่าง ๆ ภายใน Survival Server
ชื่อ Rank ชื่อ Rank ภาษาไทย จำนวนเงินที่ใช้ในการ Upgrade (Smiles) จำนวนบล็อกที่ใช้ในการ Upgrade (บล็อก)[5] จำนวนบ้านที่สามารถ Set ได้
Newbie ผู้เล่นใหม่ ฟรี (เพราะเข้ามาครั้งแรกก็ได้ Rank นี้แล้ว) 0 1
Worker คนงาน 700 50
Citizen ประชาชน 2,300 7,000
Herdsman คนเลี้ยงสัตว์ 4,800 14,000 2
Breeder คนผสมพันธุ์สัตว์ 8,900 28,000
Butcher คนขายเนื้อ 13,000 38,000
Employee ลูกจ้าง 18,000 50,000 3
Merchant พ่อค้า 20,000 80,000
Engineer วิศวกร 25,000 100,000
Manager ผู้จัดการ 40,000 140,000 4
CEO (Chief Executive Officer) ผู้บริหารสูงสุด 70,000 180,000
Mayor นายกเทศมนตรี 130,000 280,000 5
Senator สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 400,000 400,000
Prime Minister นายกรัฐมนตรี 1,000,000 500,000 6
Deity บร๊ะเจ้า (พระเจ้า) 3,500,000 1,000,000 7

หมายเหตุ : Rank ในตารางนี้ได้เรียงลำดับไว้เรียบร้อยแล้ว

Survival Hub

Job Zone

 • Job Zone คือ ที่ ๆ เอาไว้ให้ผู้เล่นหาเงิน โดยการขุด/ตัดของในบริเวณที่กำหนด แล้วนำของเหล่านั้นมาขายให้เซิร์ฟเวอร์
 • Zone แต่ละต้องมี Rank เทียบเท่า หรือ สูงกว่า ถึงจะสามารถใช้ Zone นั้นได้
  • เช่น Sand Pit ต้องใช้ Rank Worker ถ้าเรา Rank Newbie เราจะไม่สามารถใช้ Zone นั้นได้ แต่ถ้าเรา Rank Worker หรือสูงกว่า Worker ก็สามารถใช้ Zone นั้นได้
 • ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Job Zone

► วิธีมายัง Job Zone ให้ดูที่ Survival Server Guide

หมายเหตุ : Job Zone ในตารางนี้จะ แบ่งเป็น Zone ๆ ไม่ได้เรียงตาม Rank

Job Zone ต่าง ๆ
ชื่อ Zone Item ที่จะได้จาก Zone นี้ Rank ขั้นต่ำที่สามารถใช้ Zone นี้ได้
Newbie Zone
Stone Pit (Stone Mine) Cobblestone, Stone Newbie
Dirt Pit Dirt Newbie
-
Sand Pit Sand, Red Sand, Gravel Worker
Stone Mix Pit (Stone Mix Mine) Cobblestone, Stone, Andesite, Granite Worker
Fishing Zone Fish (Raw Fish, Raw Salmon, Clownfish, Pufferfish), Some Treasure, Some Junk Citizen
Clay River (Clay Lake) Clay, Clay Block Mayor
-
Mushroom Farm Brown Mushroom, Red Mushroom CEO
Guardian Farm Fish (Raw Fish, Raw Salmon, Clownfish, Pufferfish), Prismarine Shard, Prismarine Crystal Deity
Squid Farm Ink Sack Mayor
Cactus Farm Cactus Prime Minister
Animal Zone
Chicken Farm Raw Chicken, Cooked Chicken, Feather Herdsman
Sheep Farm Raw Mutton, Cooked Mutton, Wool Breeder
Pig Farm Raw Porkchop, Cooked Porkchop Breeder
Rabbit Farm Raw Rabbit, Cooked Rabbit, Rabbit Hide, Rabbit Foot Butcher
Cow Farm Raw Beef, Steak, Leather Butcher
Forest Zone
-
Wheat Farm Wheat, Seed Citizen
Harvest Zone
Cocoa Beans Cocoa Beans Manager
Carrot Farm Carrot Manager
Potato Farm Potato, Poisonous Potato Manager
Pumpkin Farm Pumpkin CEO
Melon Farm Melon, Melon (block) CEO
Sugar Canes Sugar Canes Prime Minister
Wood Zone
Oak Wood Farm Oak Wood Worker
Jungle Wood Farm Jungle Wood Citizen
Spruce Wood Farm Spruce Wood Manager
Birch Wood Farm Birch Wood Mayor
Dark Oak Wood Farm Dark Oak Wood Prime Minister
-
Wart Farm Nether Wart Deity
Warp Zone

Warp Zone

Warp Zone คือ Zone จะให้ผู้เล่นเลือกว่าจะมาสร้างบ้านที่เซิร์ฟเวอร์ไหน โดยจะมีเซิร์ฟเวอร์ดังนี้:

 • Banana
 • Strawberry
 • Lime
 • Orange

► วิธีมายัง Warp Zone ให้ดูที่ Survival Server Guide

Survival Server

 • Survival Server เป็น World สร้างบ้าน (Home World) ซึ่งผู้เล่นจะสร้างบ้าน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ได้ในเซิร์ฟเวอร์นี้

ระบบ Protect พื้นที่ (Protect Zone)

 • พิมพ์ /protectzone หรือ /pz เพื่อดูรายละเอียดของการใช้ Protect Zone

[ระบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์]

กฎการเล่น Survival Server

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Smilekrub's Wiki
Smilekrub Website SmilekeyRefkeyสมัครเข้าเล่นกระทง หรือ ข้อหาปลดแบนแจ้งเกรียนแจ้ง Bug (Bug Tracker)ระบบรักษาความปลอดภัย
Smilekrub Network ‎• กฎของ ServerFree User หรือ User สาธารณะการหาเงินBotSkillคำสั่งต่าง ๆ คำถามที่พบบ่อย
Lobby LobbySmilekrub WarehouseSmile Ticket
Survival Server Survival ServerSurvival Server GuideJob ZoneNether
Event Server Event Serverกิจกรรมจองหน้าเว็บ
Creative Server Creative FreeCreative WorldEditCreative HugeWorldEdit
Island Server Island ServerChallengeShopIsland LevelGreenhouse
Skyblock Server Skyblock ServerChallengeShopIsland LevelGreenhouse
Minigame Lava JumpingQuicksandTNT RunDragon SurvivalSnakeBlockhuntPaintballBedwarsUltra Hardcore (UHC)
Agar.io Agar.io
News Smilekrub NewsMinecraft News
คำเตือน: ข้อมูล Smilekrub's Wiki ใน อาจจะไม่ถูกต้อง 100% เพราะข้อมูล/ระบบของเซิร์ฟเวอร์อาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา


วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2017


เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม